Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves Stadsbegroting 2015 - 2018
Bedragen * € 1 miljoen Saldo
2013
StortingOnttrek.2014
Stand
StortingOnttrek.2015
Stand
StortingOnttrek.2016
Stand
StortingOnttrek.2017
Stand
StortingOnttrek.2018
Stand
                  
SaldireserveF02262,415,85,073,29,03,678,69,60,587,78,80,595,97,50,4103,0
Reserve Strategische investeringenF0022,42,4
Reserve WaalsprongF0031,90,71,21,2
1%-regeling Beeldende KunstF0040,40,30,10,10,10,10,1
Reserve onderwijshuisvestingF0292,10,02,10,02,00,02,00,02,00,01,9
Reserve ISVF0401,21,10,10,10,10,10,1
Reserve AfschrijvingenF0460,90,10,80,10,80,10,70,10,70,10,6
Reserve parkeerbijdrageF0471,40,11,40,10,10,20,10,30,10,40,10,5
Reserve focus CitymarketingF0510,60,60,60,60,60,6
Reserve gesubsidieerde arbeidF0522,82,82,82,82,82,8
Reserve OndernemersfondsF0540,50,50,50,50,50,5
Reserve groen in wijkenF0562,11,01,11,1
Reserve DuurzaamheidF0570,10,10,30,40,40,30,40,40,30,40,30,30,40,30,3
Totaal 78,916,112,082,99,56,486,010,11,095,19,20,9103,48,00,9110,5
Claims en verwachtingen saldireserve Stadsbegroting 2015 - 2018
Bedragen * € 1 miljoen  StortingOnttrek.2014
Stand
StortingOnttrek.2015
Stand
StortingOnttrek.2016
Stand
StortingOnttrek.2017
Stand
StortingOnttrek.2018
Stand
Saldi reserve stand per 1 januari62,470,074,180,986,9
Opgenomen in begroting15,85,09,03,69,60,58,80,57,50,4
Toegankelijkheid gebouwen0,4
Planexploitatie Stadsbrug0,5
Bijdrage Koers West1,21,21,2
Bijdrage planexploitatie Waalsprong1,01,11,1
Voorziening Vlierestraat2,0
Aanvulling voorziening Bergerden2,0
Primitief resultaat 20142,7
Rekeningresultaat 20130,7
Overheveling Warmetenet en Bastei (rek '13)3,31,3
Verwacht resultaat VGP '13 (NJN '14)1,5
Verkoop gronden Waalfront2,1
Totaal na claims en verwachte meldingen 20,713,170,09,04,974,19,62,881,08,82,887,09,62,893,8
Overzicht voorzieningen Stadsbegroting 2015 - 2018
Bedragen * € 1 miljoen Saldo 2013Stort.Onttr.2014
Stand
Stort.Onttr.2015
Stand
Stort.Onttr.2016
Stand
Stort.Onttr.2017
Stand
Stort.Onttr.2018
Stand
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Vrz. bezwaar en beroep heffingenV0020,80,80,80,80,80,8
Vrz ruim.explosievenV0192,82,82,82,82,82,8
Vrz. BergerdenV0252,80,13,00,13,10,13,30,13,40,23,6
Pensioeninhouding wethoudersV0360,10,10,10,10,10,1
Voorziening spaarverlofV0400,30,30,30,30,30,3
Vrz stedelijke vernieuwingV0420,00,00,00,00,00,00,00,0
Vrz TriaviumV0850,30,30,30,30,30,3
Vrz. verb.toeg.openb.geb.V0860,20,20,20,20,20,2
Vrz Beheerskosten startersleningenV0871,20,10,60,70,10,50,40,20,20,20,00,2-0,2
IBB (Ik bouw BetaalbV0910,30,10,20,10,10,00,10,00,10,00,1
Vrz Ziekeng.vpl UitzV0930,00,00,00,00,00,0
Vrz Gesubs arbeidV0950,00,00,00,00,00,0
Vrz BWSV0971,41,41,41,41,41,4
Focus CitymarketingV0980,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2
Egalisatievoorzieningen
Voorziening GRP-nieuwV0505,48,99,84,58,79,63,68,79,62,88,89,52,18,89,51,3
Onderhoudsvoorziening pandenV0176,10,50,46,20,50,85,95,95,95,9
Totaal excl. vrz. grondexploitaties 21,69,611,020,39,510,918,98,99,817,98,99,717,18,99,716,3
Voorzieningen grondexploitaties
Voorziening tekort WaalsprongV0200,20,20,40,00,40,00,40,00,40,00,4
Vrz tekrt part.expl.V0230,00,00,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1
Vrz HorstackerV0320,00,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2
Vrz Lindenholt NoordV0640,20,00,20,00,00,2-0,2-0,2-0,2-0,2
Voorziening Compaq terreinV0842,20,02,20,12,30,12,40,12,50,12,6
Vrz OnderwijshuisvV0888,30,48,70,79,49,40,49,80,00,0
Vrz DriehuizenV0892,10,12,2-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1
Voorziening Plein 44V0920,30,30,30,30,30,3
Voorziening WaalfrontV09417,70,217,917,90,718,60,719,30,720,0
Waalsprong GEM-deelV09626,60,627,21,128,31,229,41,230,61,231,9
V0991,01,00,01,00,01,10,01,10,01,20,0
Totaal vrz grondexploitaties 58,61,52,857,32,00,259,12,0 61,12,49,853,72,11,254,6
Totaal voorzieningen 80,211,113,877,611,411,177,910,99,879,011,319,570,811,111,070,9
Overzicht Overheidsgelden met Meerjarige BestedingDoel Stadsbegroting 2015 - 2018
Bedragen * € 1 miljoen Saldo
2013
Stort.Onttr.2014
Stand
Stort.Onttr.2015
Stand
Stort.Onttr.2016
Stand
Stort.Onttr.2017
Stand
Stort.Onttr.2018
Stand
OMBD Onderwijs-mindeO0052,25,15,51,92,52,71,62,52,51,62,52,51,62,52,51,6
OMBD WWB WerkdeelO0063,813,612,94,413,612,25,813,612,27,113,612,28,413,612,29,7
OMBD BDU Soc,IntegrO0090,80,80,80,80,80,8
OMBD comb.functiesO0150,50,10,40,10,20,10,20,10,10,2-0,1
OMBD Klimaatneutr stO0340,00,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1
OMBD EU omg.lawaaiO0370,00,10,00,0-0,1-0,1-0,1-0,1
OMBD Med heroine behO0390,00,00,00,00,00,00,0
OMBD Isol.fonds GlndO0430,40,6-0,20,1-0,1-0,1-0,1-0,1
OMBD Exp.jeugdz.dichO0440,00,00,00,00,00,0
OMBD Jeugd slag ESFO0450,30,30,30,30,30,3
OMBD Francia MediaO0470,00,00,00,00,00,0
OMBD Subsidie TIPO0520,50,50,50,50,50,5
OMBD Onderz.scheepv.O0540,00,00,00,00,00,0
OMBD StadsverwarmingO0550,00,00,00,00,00,0
OMBD Vervolg NWWO0560,10,10,00,00,00,00,0
OMBD RSP2O0571,90,91,81,00,61,40,20,20,20,2
OMBD SCP 2012-2015O0580,62,02,50,21,21,20,20,20,20,2
OMBD SFR RijnwaalpadO059-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3
OMBD E-ScootersO0610,20,20,00,00,00,00,0
OMBD beg jong 16-23O0620,00,10,00,00,00,00,0
OMBD Poort NeerboschO0670,50,50,50,50,50,5
OMBD WalstroomO0680,30,10,10,30,30,30,30,3
OMBD Groene OeverO0690,10,10,20,00,00,00,00,0
OMBD Transitie Jeugdzorg prov GldO0710,60,30,70,20,00,10,20,10,30,30,3
OMBD RVMK ZuidO0730,00,10,10,00,10,10,00,10,10,00,10,10,00,10,10,0
OMBD Project part migrantenjeugd/EIFO0740,40,50,50,40,30,30,40,40,40,4
Nog te ontvangen bedragen
OMBD Drempels kuilenO049-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2
OMBD De KatO0530,00,00,00,00,00,0
OMBD SFR BeuningenO060-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1
OMBD RingstratenO0630,10,10,10,10,10,1
OMBD Projecten Openb Vervoer JR 2013O065-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8
OMBD VINACO072-0,10,20,20,00,10,2-0,10,10,00,00,0
OMBD Fietsprojecten JR 2013O075-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9
Totaal 10,122,925,67,418,418,27,616,214,89,016,114,810,216,114,911,4