"Vanaf 2015 zijn we verantwoordelijk voor alle zorg die buiten de instellingen geleverd wordt: begeleiding, dagbesteding, jeugdzorg, en beschermd wonen. Dat zien we als een kans om onze ambitie een zorgzame stad te zijn de ruimte te geven."

"Een aantrekkelijke stad om te wonen en een stad die kan blijven groeien is een stad met betaalbare en duurzame woningen. Maar ook een stad die bereikbaar is en die beschikt over voorzieningen voor sport en recreatie, over cultureel aanbod en over cultuurhistorie."

"Samenhangend arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid is belangrijk voor economische groei , voor innovatie en voor de ontwikkeling van jonge mensen tot veelzijdige sociale en verantwoordelijke burgers die een waardevolle bijdrage leveren aan onze stad."

"De afgelopen jaren is onze stad groener en duurzamer ingericht, met veel draagvlak bij bewoners , bedrijven, instellingen en scholen. We willen initiatieven van onderop ondersteunen en ruimte geven. We investeren in elektrisch vervoer, fietsroutes, openbaar vervoer en extra groen."

"De binnenstad is onze grootste bezoekerstrekker en een belangrijke woon- en werklocatie. Kunst en cultuur verrijken de beleving van de binnenstad. Evenementen trekken bezoekers, wat weer gunstig is voor het winkel- en horeca-aanbod."

"Nijmegen heeft belang bij een sterke regio en de regio heeft belang bij een sterke centrumstad. Regionale samenwerking ondersteunt ons beleid met betrekking tot economie, het toerisme, de binnenstad, mobiliteit , duurzaamheid, milieu, volkshuisvesting, jeugdzorg, werk en inkomen."

Zorgzame stad

 

Woon en groeistad

 

Stad die werkt en leert

 

Duurzame stad

 

Bruisende binnenstad

 

Stad in de regio