Personeelskosten

In deze bijlage geven we per afdeling inzicht in de begrote loonsom, de formatieontwikkeling en de budgetten voor inhuur derden. Onder “Bestuurlijk” staan de vergoedingen aan college- en raadsleden. Deze vergoedingen worden niet verstrekt op basis van fte’s; vandaar dat we hier alleen bedragen vermelden.

Verwachte salariskosten

De salariskosten van het ambtelijk personeel zijn conform voorgaande jaren geraamd op basis van het maximum van de CAO-schaal verminderd met 1 periodiek.

Begrote loonsom

Afdeling - bedragen € 1 miljoenfte's 2015 2014  2015  2016  2017  2018 
Bestuur en Management          21,74,44,44,34,34,3
Bestuurskwaliteit          31,02,22,22,22,22,2
Communicatie en Representatie          28,82,12,12,12,12,1
Economie          23,21,61,61,61,61,6
Facilitaire zaken          37,11,81,81,81,81,8
Financiën       118,98,18,38,38,38,3
Informatiemanagement en Automatisering       154,79,69,79,79,79,7
Inkomen       140,47,98,08,08,08,0
Juridische Zaken          37,92,72,72,72,72,7
Maatschappelijke Ontwikkeling          43,13,23,23,23,23,2
Milieu          34,92,62,62,62,62,6
Mobiliteit          92,05,05,15,15,15,1
Ontwikkelingsbedrijf          32,02,52,52,52,52,5
Personeel en Organisatie          45,03,13,03,03,03,0
Projecten- en Interim management          66,74,95,05,05,05,0
Publiekszaken          88,54,74,84,84,84,8
Regionaal Archief Nijmegen          28,51,61,61,61,61,6
Stadsbehe          92,95,15,15,15,15,1
Stadsontwikkeling          47,33,23,23,23,23,2
Vastgoed Sport en Accommodaties       186,29,710,010,010,010,0
Veiligheid          23,11,61,71,71,71,7
Werk          75,06,34,64,54,54,5
Wijkmanagement          21,21,51,61,61,61,6
Zorg          75,64,54,54,54,54,5
Bestuurlijk 2,52,62,62,62,6
Totaal    1.545,5 102,4101,9101,7101,7101,7

Budgetten voor inhuur derden

Dit overzicht geeft inzicht in de budgetten voor inhuur van inleenkrachten en interim-managers, verdeeld naar inhuur voor een flexibele schil, vacatureruimte, opdrachten of projecten en onvoorzien.

bedragen € 1 miljoen 2014  2015  2016  2017  2018 
Flexibele schil     
Mobiliteit0,90,70,70,70,7
Publiekszaken0,10,10,10,10,1
Vastgoed, Sportservice & Accommodaties1,71,61,61,61,6
Totaal inhuur flexibele schil2,72,42,42,42,4
Inhuur vacatureruimte     
Mobiliteit0,10,10,10,10,1
Inhuur opdrachten en projecten     
Inkomen0,90,60,60,60,6
Mobiliteit1,31,31,41,41,4
Projecten & Interimmanagement0,60,60,60,60,6
Stadsontwikkeling1,11,11,11,11,1
Zorg0,2    
Totaal inhuur opdrachten en projecten4,13,73,83,83,8
Inhuur onvoorzien     
Informatiemanagement & automatisering0,1    
Inkomen0,1    
Totaal onvoorzien0,2    
Totaal7,16,26,36,36,3

Apparaatskosten naar programma's

bedragen € 1 miljoen 2015  2016  2017  2018 
Bestuur en Middelen21,420,920,620,5
Citymarketing, cultuur en cultuurhistorie6,26,16,06,0
Dienstverlening & burgerzaken5,04,94,94,9
Duurzaamheid2,22,22,22,2
Economie en Werk6,56,36,36,3
Inkomen & Armoedebestrijding18,718,318,018,0
Mobiliteit8,88,68,58,5
Onderwijs2,62,42,42,4
Openbare ruimte11,711,511,411,4
Sport en Accommodaties15,415,114,915,0
Stedelijke ontwikkeling1,91,91,91,9
Veiligheid2,62,52,52,5
Wijkontwikkeling2,42,42,32,3
Wonen0,60,60,60,6
Zorg en Welzijn6,46,36,26,2
     
Investeringen en planexploitatie15,815,515,415,3
     
Totaal apparaatskosten128,1125,6124,1123,9