Investeringsplan

Overige kredieten
bedragen * € 1.000,-2015201620172018
Bulkkredieten investeringen    
Woonmilieuverbetering375375375375
VSA750750750750
Rioolinvesteringen Waalsprong1.4212.9652.4522.040
Bedrijfsinvesteringen2.8002.8002.8002.800
     
Eenmalige Bulkkredieten    
Cultuurhistorische Panden250250250250
Asbest Inv. & Sanering600300300300
Meerjarenrenovatie Zwembaden500200200200
Kunstgras Voetbalvelden 175 337
Kunstgras Hockeyvelden21925674264
     
Investering met eigen dekking    
Integraal Waterbeheer3.2913.4063.6163.616
Vastgoed 1.1001.1001.1001.100
Duurzaamheid2.0002.0002.0002.000
     
Totaal13.30614.34614.51714.032