Lijst met afkortingen

 

A&MArcheologie en Monumenten
ABRAlgemene Bedrijfsreserve van het Ontwikkelingsbedrijf
ACNArchitectuurcentrum Nijmegen
APVAlgemene Plaatselijke Verordening
ARNAfvalverwerking Regio Nijmegen
AVAAlgemene vergadering van Aandeelhouders
AVOIAlgemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur
AWBZAlgemene Wet bijzondere Ziektekosten
AZCAsielzoekerscentrum
bbaten
B&VBegroten en Verantwoorden
BAGBasisregistraties adressen en gebouwen
BbzBijstandsbesluit zelfstandigen
BDUBrede Doeluitkering
BDU‐SIVBrede Doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid
BGRBasisgebouwenregistratie
BimMBureau Interim-management
BNGBank der Nederlandse Gemeenten
BoWoBouwen en Wonen
BRABasisregistratie adressen
BRNBegrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen
BRPBasisregistratie Personen
BRWBrandweer
BSNBurgerservicenummer
BTWBelasting Toegevoegde Waarde
BTWCFBTW Compensatiefonds
BVBesloten Vennootschap
BWBegrotingswijziging
BWNBelangenbehartiging WAO Nijmegen
CAOCollectieve Arbeidsovereenkomst
CAZCollectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek
CEPCentraal Economisch Plan
CJGCentrum voor Jeugd en Gezin
COACentraal Orgaan Asielzoekers
CPBCentraal Planbureau
CPIConsumentenprijsindex
CPOCollectief Particulier Opdrachtgeverschap
CVCommanditaire Vennootschap
CWICentrum voor Werk en Inkomen
DCODirectie Concern
DGGDirectie Grondgebied
DIWDirectie Inwoners
DRISDynamisch Reizigers Informatie Systeem
DSBDirectie Stadsbedrijven
DUDecentralisatie-uitkering
DVODienstverleningsovereenkomst
DWSDirectie Wijk en Stad
EFROEuropees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
ELIMinisterie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
EMTEnergie en Milieu Technologie
EPNEnergie Prestatie Norm
ESFEuropees Sociaal Fonds
FESFonds Economische Structuurversterking
FidoWet Financiering Decentrale Overheden
FIPFinancieel Investeringsplan
FLOFunctioneel Leeftijdsontslag
FPUFlexibel Pensioen en Uittreden
GBAGemeentelijke Basisadministratie
GEMGemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij
GFGemeentefonds
GFTGroente, Fruit en Tuinafval
GGDGemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZGeestelijke Gezondheidszorg
GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GPLKGepantserde papier-loodkabel
GRGemeenschappelijke Regeling
GrexGrondexploitatie
GRHVGemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid
GRPGemeentelijk Rioleringsplan
GSBGrotestedenbeleid
GSOGelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid
HANHogeschool Arnhem Nijmegen
HOVHoogwaardig Openbaar Vervoer
HRMHuman Resource Management
I&MMinisterie van Infrastructuur en Milieu
IBORIntegraal Beheer Openbare Ruimte
ICTInformatie- en communicatietechnologie
ID-baanInstroom-Doorstroom-Baan
IOAWWet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen
IOAZWet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOSInternationale Ontwikkelingssamenwerking
IPInvesteringsplan
IPOInterprovinciaal Overleg
ISVInvestering Stedelijke Vernieuwing
IUIntegratie-uitkering
IVIntegrale Veiligheid
Jeugd‐GGZJeugd Geestelijke Gezondheidszorg
JGOJeugdgroepenoverleg
JOPJongerenontmoetingsplaats
KBbureau Kwaliteitsbeheer, valt onder de afdeling Stadsbeheer
KCCKlantcontactcentrum
kiEMTKennis en Innovatie in Energie en Milieutechnologie
KKPKeizer Karel Podia
KPLKostenplaats
llasten
Leningen o/gLeningen opgenomen geld
Leningen u/gLeningen uitgeleend geld
MARNMilieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen
MFCMultifunctioneel Centrum
MHBMedische Heroïnebehandeling
MIRTMeerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport
MKBMidden- en kleinbedrijf
MTCMulti Transportcentrum
MVGMaatschappelijk Vastgoed
nnadeel
NASBNationaal Actieplan Sport en Bewegen
NFIANetherlands Foreign Investment Agency
NFISNijmeegs Financieel Informatiesysteem
NJNNajaarsnota
NKSNijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking
NTCNovio Tech Campus
nuggerNiet-uitkeringsgerechtigde; iemand zonder een uitkering
NVMNederlandse Vereniging voor Makelaars
O&SOnderzoek en Statistiek
OABOnderwijsachterstandenbeleid
OAVOnderwijs aan vreemdelingen
OBGZOpenbare Bibliotheek Gelderland Zuid
OBWOntwikkelingsbedrijf Waalfront
OHVOnderwijshuisvesting
OKEWet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
OMOpenbaar Ministerie
OMBDOverheidsgelden met meerjarig bestedingsdoel
OOVOpenbare Orde en Veiligheid
OROpenbare ruimte
OVOpenbaar Vervoer
OZBOnroerendezaakbelasting
P&OPersoneel & Organisatie
PDVPerifere Detailhandel Vestiging
PGProductgroep
PIOPlanexploitatie In Ontwikkeling
PMPro Memorie: Als stelpost opgenomen, de werkelijke waarde is nog niet bekend
PNPerspectiefnota
PPSPubliek Private Samenwerking
R&ARandvoorwaarden en Aanbevelingen
RAVRegionale Ambulance Voorziening
RBGZRegionale Brandweer Gelderland Zuid
RBT-KANRegionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen
RIERisico Inventarisatie en Evaluatie
RMCRegionaal Meld‐ en Coördinatiepunt
RNIRegister Niet‐Ingezetenen
RORuimtelijke Ordening
ROCRegionaal Opleidingen Centrum
RSIReserve Strategische Investeringen
RSPRegionaal Samenwerkingsprogramma
RUDRegionale Uitvoeringsdienst
RVVReglement verkeersregels en verkeertekens
SBStadsbegroting
SCESportclub Excelsior
SDStadsdeel
SozaSociale Zaken
SSHNStichting Studentenhuisvesting Nijmegen
SSNMStichting Stedenband Nijmegen - Masaya
SSNPStichting Stedenband Nijmegen - Pskov
STIPStedelijk InformatiePunt
SUSpecifieke Uitkering
SWSociale Werkvoorziening
TIPTopsport- en Innovatiepark
UMCUniversitair Medisch Centrum
UPORUitvoeringsprogramma Openbare Ruimte
USVUitvoeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing
UWVUitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
vvoordeel
VG A&OVastgoed Advies en Onderhoud
VGPVoortgangsrapportage Grote Projecten
VIRVerwijsindex Risicojongeren
VJNVoorjaarsnota
VMCVerkeersmanagementcentrale
VNGVereniging Nederlandse Gemeenten
VOVoortgezet Onderwijs
VOFVennootschap onder firma
VOPVoetgangersoversteekplaats
VRIVerkeersregelinstallatie
VSAAfdeling Vastgoed, Sportservice en Accommodaties
VVEVoor‐ en Vroegschoolse Educatie
VzhVoorzieningenhart
VZPStedelijk Voorzieningenplan
W&IProgramma Werk & Inkomen
WaboWet algemene bepalingen omgevingsrecht
WAPWijkaanpakplan; Wijkactieplan
WEBWet educatie en beroepsonderwijs
WGARegeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
WgrWet Gemeenschappelijke Regelingen
WijWet Investeren In Jongeren
WIWWet inschakeling werkzoekenden
WmoWet Maatschappelijke Ondersteuning
WO2Tweede Wereldoorlog
WOOWijkoverstijgend onderhoud
WOZWet waardering onroerende zaken
WsnpWet Schuldsanering Natuurlijke Personen
WswWet Sociale Werkvoorziening
WthWet Tijdelijk Huisverbod
WVGWet Voorzieningen Gehandicapten
WwbWet Werk en Bijstand
WWNVWet Werken Naar Vermogen
Z&WProgramma Zorg & Welzijn
ZATZorgadviesteam
ZORZorgoverleg Risicojongeren