Subsidieplafonds

In de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking heeft uw Raad vastgelegd dat u op bepaalde beleids-terreinen of onderdelen van beleidsterreinen subsidieplafonds kunt instellen. Deze plafonds geven uw Raad een instrument in handen om kaders te bepalen voor de uitvoering van subsidiebesluiten door ons College. Daarnaast kunnen ze op een aantal terreinen bijdragen aan een zorgvuldiger subsidiebeheer.

Hieronder hebben we op een rij gezet voor welke programma’s en/of subsidieregelingen we een subsidieplafond instellen.

Programma Product / subsidieregeling Bedrag
Bestuur en Middelen Externe betrekkingen 53.912
Citymarketing, cultuur en cultuurhistorie Programmaplafond 18.440.000
  Citymarketing en evenementen 522.372
  SCIN 230.000
  Cultuureducatie en amateurkunst 175.000
Duurzaamheid Natuur en Milieueducatie 212.000
  Energiemaatregelen woningen 110.000
  Energieneutraal TPN-West 27.500
  Groene oever/GeneratieWooncomplex 100.000
  Grootschalig groen  
Economie & Werk Ondernemersfonds 541.579
Onderwijs Programma plafond 7.476.229
  Voorschoolse voorzieningen 2.694.132
Wonen Verbetering toegankelijkheid openbare gebouwen Maximaal de omvang van de voorziening per 31-12-2014
Zorg & Welzijn Programma plafond 31.320.000
  Beleidsregels vrijwillig jeugdwerk 200.000
  Beleidsregels subsidies allochtone zelforganisaties 75.500
Sport en Accommodaties Programma plafond 2.262.125
  Beleidsregels sport en recreatie ; trainingsuren aangepaste sporten 30.000
  Beleidsregels sport en recreatie ; deskundigheidsbevordering 11.000
Wijkontwikkeling Speelvoorzieningen 7.428
  Stadsdelen; uitvoeringsvoorschrift wijkactiviteiten en –participatie 538.068