Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen * € 1miljoen Programma Reserve 2015 2016 2017 2018
Stortingen            
Bespaarde rente reserves Bestuur en Middelen Saldireserve 4,4 4,5 4,8 5,1
Voeding saldireserve Bestuur en Middelen Saldireserve 1,5 1,5 1,5 1,5
Voeding parkeerbijdrage Mobiliteit Res. Bereikbaarheid 0,1 0,1 0,1 0,1
Duurzaamheid Vastgoed Sport en accommodaties Res. Duurzaamheid 0,4 0,4 0,4 0,4
Totaal structuele stortingen     6,3 6,5 6,8 7,0
             
Onttrekkingen            
Exploitatie Keizer Karel Garage Bestuur en Middelen Saldireserve 0,4 0,4 0,3 0,3
Egalisatie kapitaallasten div. programma's Res. afschrijvingen 0,1 0,1 0,1 0,1
Onderwijshuisvesting Onderwijs Res. Onderwijshuisv. 0,0 0,0 0,0 0,0
Duurzaamheid Vastgoed Sport en accommodaties Res. Duurzaamheid 0,4 0,4 0,3 0,3
Totaal structuele onttrekkingen     0,9 0,8 0,8 0,7
             
Totaal structurele reserve mutaties     5,5 5,7 6,0 6,3