Resultaat voor en na bestemming

      2015     2016     2017     2018
  Baat Last Saldo Baat Last Saldo Baat Last Saldo Baat Last Saldo
Saldo voor bestemming 782,4 779,3 3,1 732,6 722,4 10,2 717,0 705,3 11,6 690,7 684,7 6,0
                         
Mutatie reserve 5,9 9,0 -3,1 0,9 10,1 -9,1 0,9 9,2 -8,4 0,8 8,0 -7,1
                         
Beginsaldo 788,3 788,3 0,0 733,5 732,5 1,1 717,8 714,6 3,3 691,6 692,7 -1,2

In bovenstaand overzicht is opgenomen hoe groot de reservemutaties in de begroting zijn. Het bedrag dat als baat is opgenomen zijn onttrekkingen aan de reserves