Overige aspecten

Loonkosten gerelateerde verplichtingen

Met de loonkosten gerelateerde verplichtingen worden aanspraken van personeel bedoeld die in het verleden zijn ontstaan. De bekendste is vakantiegeld maar het kan ook gaan om spaarverlof of opleidingskosten.

Voor verplichtingen kunnen voorzieningen worden getroffen. De beoordeling of dit wel of niet nodig is, is onderdeel van het Rekeningproces.

Voor de aanspraken op vakantiegeld wordt geen voorziening getroffen. We gaan er vanuit dat in de raming van de loonsom in enig jaar er voldoende ruimte is om te voorzien in het uitbetalen van het vakantiegeld.

Financiering

In de paragraaf Financiering hebben we ons financieringsbeleid en de uitgangspunten die we hiervoor hanteren beschreven. We volstaan hier met een verwijzing naar deze paragraaf.

Stand en verloop reserves

In de bijlage "Reserves, voorzieningen en OMBD's" is een volledig overzicht opgenomen van de reserves. Hieronder zijn de totalen opgenomen.

bedragen * € 1 miljoen20142015201620172018
beginstand78,982,986,095,1103,4
stortingen16,19,510,19,28,0
onttrekkingen12,06,41,00,90,9
eindstand82,986,095,1103,4110,5
Stand en verloop voorzieningen
bedragen * € 1 miljoen20142015201620172018
beginstand80,277,677,979,070,8
stortingen11,111,410,911,311,1
onttrekkingen-13,8-11,1-9,8-19,5-11,0
eindstand77,677,979,070,870,9
Stand en verloop OMBD's
bedragen * € 1 miljoen20142015201620172018
beginstand10,17,47,69,010,2
stortingen22,918,416,216,116,1
onttrekkingen25,618,214,814,814,9
eindstand7,47,69,010,211,4