Onvoorzien

In de begroting hebben we op het programma Bestuur en Middelen € 441.000 geraamd voor onvoorziene uitgaven. Dit niveau heeft uw Raad in de Perspectiefnota 2009 vastgesteld. Het budget voor onvoorzien is uitsluitend bestemd voor het oplossen van astructurele, budgettaire knelpunten. Het inzetten van dit budget is een Raadsbevoegdheid.