Incidentele baten en lasten

Conform het BBV vermelden we hier de overzichten 'Incidentele baten en lasten' en 'Incidentele reserve mutaties'. Overzicht incidentele baten en lasten

Bedragen * € 1.000,- programma 2015 2016 2017 2018
           
Incidentele lasten          
Masterplan de vereniging Citymarkt., Cult. en Culth. 0,4      
Stenige wijken (uit verk. Heumensoord) Duurzaamheid 1,1      
Economisch offensief Binnenstad '12-'15 Economie en Werk 0,2      
Jeug aan de Slag Economie en Werk 0,6      
VINAC Duurzaamheid 0,2      
           
Totaal incidentele lasten   2,5 0,0 0,0 0,0
           
Incidentele baten          
Jeug aan de Slag Economie en Werk 0,6      
Masterplan de vereniging Citymarkt., Cult. en Culth. 0,4      
VINAC Duurzaamheid 0,2      
Economisch offensief Binnenstad '12-'15 Economie en Werk 0,2      
           
Totaal incidentele baten   1,4 0,0 0,0 0,0
           
Totaal   -1,1 0,0 0,0 0,0

Overzicht incidentele reserve mutaties

Bedragen * € 1miljoen Programma Reserve 2015 2016 2017 2018
Stortingen            
Maatwerk interventie Bestuur en Middelen Saldireserve 2,4 2,2 2,0  
Storting deelresultaat '16 Bestuur en Middelen Saldireserve   1,2    
Planexploitaties Grondbedrijf Saldireserve 0,2 0,2 0,5 0,9
             
Totaal incidentele stortingen     2,6 3,6 2,5 0,9
             
Onttrekkingen            
Bijdrage tbv voorz.plan Waalsprong Bestuur en Middelen Waalsprong 0,7      
Inzet reserve Groen in Woonwijken Duurzaamheid Groen in W-Wijk 1,1      
Bijdrage plein '44 Mobiliteit Saldireserve 0,1      
Inzet ruimte boven Saldireserve PN'13 Bestuur en Middelen Saldireserve 2,0      
Verm. Afbouw Huishoudelijk hulp Bestuur en Middelen Saldireserve 1,0      
Planexploitaties Grondbeleid Saldireserve 0,2 0,2 0,2 0,2
             
Totaal incidentele onttrekkingen     5,0 0,2 0,2 0,2
             
Totaal incidentele mutaties reserves   -2,4 3,4 2,3 0,8